Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for MTMF.no, som eies og driftes av Midt-Troms Motorferdselforening.

1. Hvilke Data Samler Vi Inn?

Kontaktskjema: Når du fyller ut kontaktskjemaet på vår nettside, samler vi inn informasjonen du oppgir, som inkluderer navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer.

2. Hvordan Bruker Vi Informasjonen?

Den informasjonen du gir oss via kontaktskjemaet, blir brukt for å kunne kommunisere med deg og registrere deg som medlem i Midt-Troms Motorferdselforening. Vi bruker ikke informasjonen du oppgir til markedsføringsformål.

3. Lagring og Sikkerhet

E-post og Serverlagring: Informasjonen sendt gjennom vårt kontaktskjema blir lagret både i vår e-postinnboks og på vår server for å sikre at vi kan registrere deg som medlem, og for arkiveringsformål.

4. Dine Rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, retting av, eller sletting av personopplysningene vi har om deg. Du kan også når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine data. For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene oppgitt nedenfor.

5. Endringer i Personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i våre praksiser eller av juridiske grunner. Vi oppfordrer deg til regelmessig å gjennomgå denne erklæringen for å holde deg informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

  • E-post: post@mtmf.no