Innmelding

Årets medlemskontingent innbetales via Vipps i år.

Vippsnummer: #528162

Du kan velge mellom to alternativer:

Medlemskontingent enkeltperson: 250,-

Familiekontingent* (maks 5 stk.): 400,-

*Navn på alle i familien må skrives i kommentarfeltet. Familiekontingent er for alle med samme adresse, og barn opp til 18 år.

Om du ikke har Vipps, kan du melde deg inn ved å fylle ut skjemaet under

Ved å sende inn skjema samtykker du til at Midt-Troms Motorferdselforening benytter informasjonen til å ta kontakt, og sende deg betalingskrav for årskontingent.

Årskontingent 2024:

Enkeltperson: 250,-

Familie: 400,-