Midt-Troms Motorferdselforening ble stiftet 19. mai 2015. Foreningen skal blant annet arbeide for opprettelse av scooterløyper i regionen. Bli med du også!